liên hệ

Vui bóng đá – khai phá tư duy                 

20240320 Academy Banner with Models 1 1 | Laliga Việt Nam - Ươm mầm tài năng bóng đá trẻ
Frame 6 | Laliga Việt Nam - Ươm mầm tài năng bóng đá trẻ

KIẾN TẠO TƯƠNG LAI THÔNG QUA

GIÁO DỤC THỂ THAO

Học viện Bóng đá LALIGA là đơn vị kết nối, đem đến lộ trình phát triển chuyên nghiệp và bài bản cho cầu thủ, mở rộng cơ hội thi đấu, du học và làm việc tại môi trường thể thao quốc tế.

laliga model 1 | Laliga Việt Nam - Ươm mầm tài năng bóng đá trẻ
20231213 LLAC PROMOTION 1 scaled | Laliga Việt Nam - Ươm mầm tài năng bóng đá trẻ