HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH TỔNG KẾT HỌC KỲ 2 TẠI HỌC VIỆN LALIGA VIỆT NAM

19A4149 2 | Laliga Việt Nam - Ươm mầm tài năng bóng đá trẻ

Vừa qua, Học viện LaLiga Việt Nam đã tổ chức buổi họp Phụ huynh Học kỳ 2 (Parents Meeting) tổng kết lại nội dung của khóa học của các nhóm lớp U8-U10-U-12-U14. Buổi họp đã diễn ra thuận lợi với với mong muốn hàng đầu là củng cố cầu nối gắn kết giữa Học viện và Phụ huynh học sinh: chia sẻ các thông tin hoạt động trong tương lai, trao đổi về sự phát triển của con trẻ thông qua sổ tay nhận xét học viên và giải đáp các thắc mắc của quý Phụ huynh về tình trạng cụ thể của con cái.